လူၾကီးမင္းတို ့၏ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာအရည္အေသြးျမင့္ လိႈင္းတြန္ ့စကၠဴဘူးမ်ားကို ရက္ခ်ိန္းတိက် မွန္ကန္ျမန္ဆန္ေစ်းနႈန္းေစ်းနႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။ ေရာင္စံု ပံုနွိပ္ျဖင့္ Duplex Board နွင့္ လိႈင္းတြန္ ့ အပါးကပ္ျခင္းအား အထူးေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ လိႈင္းတြန္ ့အလႊာအထူအပါး အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လူၾကီးမင္းတို ့၏ စိတ္တိုင္းက် ၀န္ေဆာင္မႈ ျပဳလုပ္ေပးေနပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္သည္။

asiadragon_computer_printing_image

ကြန္ပ်ဴတာစာစီစာရိုက္

asiadragon_printing_image

ေရာင္စံုပံုနွိပ္

asiadragon_graphic_design_image

Graphic Design

asiadragon_paper_box_image

စကၠဴဘူး

asiadragon_visiting_card_image

လိပ္စာကဒ္

asiadragon_voucher_image

ေဘာက္ခ်ာ အမ်ိဳးမ်ိဳး

asiadragon_carbonless_voucher_image

Carbonless ေဘာက္ခ်ာ

asiadragon_letter_head_image

Letter head

asiadragon_notepad_image

Note pad

asiadragon_vinyl_image

ဗီနိုင္း

asiadragon_pamphlet_image

Pamphlet

asiadragon_file_holder_image

File Folder

asiadragon_handbag_image

လက္ဆြဲအိတ္

asiadragon_sticker_image

Sticker

Lable တံဆိပ္

asiadragon_paper_label_image

စကၠဴ တံဆိပ္

asiadragon_pizza_box_image

Pizza Box

asiadragon_cake_box_image

ကိတ္မုန္ ့ဘူး

asiadragon_calender_image

ျပကၡဒိန္

asiadragon_tapes_image

တိပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး