စကၠဴဘူး

လူၾကီးမင္းတို ့၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ပိုးရာတြင္ အသံုးျပဳလိုေသာ အေလးခ်ိန္ေပၚ မူတည္၍ လိႈင္းတြန္ ့ အထူ/ အပါး အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ေရာင္စံုပံုနွိပ္ျပီး Duplex နွင့္ လိႈင္းတြန္ ့ အထူအပါးကပ္ျခင္းကို အထူးေဆာင္ရြက္ေပးျပီး ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာ လူၾကီးမင္းတို ့၏ ထုတ္ကုန္မ်ား အတြက္ Company Logo မ်ားထည့္သြင္း ရိုက္နွိပ္ေပးပါသည္။

asia dragon paper box
asia dragon paper box
asia dragon paper box
asia dragon paper box
asia dragon paper box
asia dragon paper box

လိပ္ခြါ

ပရိေဘာဂ ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ပန္းပု၊ စဥ္းအိုး ၊ ယြန္းထည္ နွင့္ စက္ပစၥည္းမ်ားထုတ္ပိုးရာတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းျဖစ္ျပီး မိမိတို ့ၾကိဳက္နွစ္သက္ရာ Size မ်ားကို စိတ္တိုင္းက် မွာယူ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

asia dragon rolls
asia dragon rolls
asia dragon rolls
asia dragon rolls
asia dragon rolls
asia dragon rolls

Air Bubble

လူၾကီးမင္းတို ့၏ တန္ဖိုးၾကီး ပစၥည္းမ်ား ထိခိုက္ က်ိဳးပဲ့လြယ္ေသာ ပန္းပုရုပ္ထု၊ ပရိေဘာဂ၊ ေၾကြထည္ပစၥည္း Electronic ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ပိုးရာတြင္ မရွိမျဖစ္ အသံုးျပဳရေသာ ပစၥည္း ျဖစ္သည္။ Packing (၁) လိပ္တြင္ မီတာ (၁၀၀) ပါရွိျပီး အလိပ္အျမင့္မွာ (၅၁) လက္မပါရွိပါသည္။

asia dragon air-bubble
asia dragon air-bubble
asia dragon air-bubble
asia dragon air-bubble
asia dragon air-bubble
asia dragon air-bubble

Foam Roll

လူၾကီးမင္းတို ့၏ တန္ဖိုးၾကီးပစၥည္းမ်ား ထိခိုက္က်ိဳးပဲ့ လြယ္ေသာ ပန္းပုရုပ္ထု၊ ပရိေဘာဂ၊ ေၾကြထည္ပစၥည္း Electronic ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ပိုးရာတြင္ မရွိမျဖစ္ အသံုးျပဳရေသာ ပစၥည္းျဖစ္သည္။ Packing (၁) လိပ္တြင္တြင္ မီတာ (၄၀၀) ပါရွိျပီး အလိပ္အျမင့္မွာ ( ၄၈) လက္မပါရွိပါသည္။

asia dragon foam-roll
asia dragon foam-roll
asia dragon foam-roll
asia dragon foam-roll
asia dragon foam-roll
asia dragon foam-roll

Foam Sheet

asia dragon foam sheet
asia dragon foam sheet
asia dragon foam sheet
asia dragon foam sheet
asia dragon foam sheet
asia dragon foam sheet

Carton Box Design

asia dragon cartonbox
asia dragon cartonbox
asia dragon cartonbox
asia dragon cartonbox
asia dragon cartonbox
asia dragon cartonbox